Cliëntenraad

Gezinscoaching.net heeft een eigen cliëntenraad. Via deze cliëntenraad hebben cliënten invloed op het beleid van Gezinscoaching.net. De raad praat mee namens de cliënt en vanuit de ervaring van de cliënt, over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies.

Onze cliëntenraad bestaat uit drie (oud-)cliënten van Gezinscoaching.net en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad mag in het belang van cliënten advies geven aan de directie. De cliëntenraad is dus een medezeggenschapsorgaan. Als u vragen, adviezen of klachten heeft kunt u contact met ons opnemen.

Voor contact, stuur een email naar: clientenraad@gezinscoaching.net