Klachten

Hoewel we onze uiterste best doen om de dienstverlening zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen kan het zijn dat u toch ergens ontevreden over bent. In dat geval streven we ernaar dat u rechtstreeks contact met ons opneemt. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@gezinscoaching.net of rechtstreeks via uw vaste gezinscoach. Wij hopen uw vragen te kunnen beantwoorden, of samen op zoek te gaan naar een oplossing.

Mocht uw klacht onvoldoende worden opgelost, of duurt de afhandeling van uw klacht langer dan zes weken, dan kunt u uw klacht bespreken met onze cliëntenraad die u in uiterst geval kan begeleiden naar de klachten- en geschilleninstantie waarbij Gezinscoaching.net is aangesloten.

Gezinscoaching.net heeft zich in het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg, aangesloten bij de klachten- en geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg.