Kosten

De meeste diensten van Gezinscoaching.net kunnen worden vergoed. Sinds 2015 verloopt vergoeding van de zorg via gemeenten.

Kort gezegd:

  1. Vergoeding in de regio Achterhoek via de WMO en JW
  2. Vergoeding in de regio Twente via een PGB
  3. Vergoeding langdurige zorg via een PGB
  4. Particuliere vergoeding

1. In de regio Achterhoek heeft Gezinscoaching.net de gunning gekregen van de gemeenten om zorg aan te bieden. U kunt zich hiervoor melden bij het WMO-loket van uw gemeente om ondersteuning aan te vragen. Na een persoonlijk gesprek en goedkeuring krijgt u een indicatie om zorg in te kopen via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of via de JW (Jeugdwet). Indien gewenst kunnen wij u hierbij helpen.

2. In de Twentse gemeenten wordt de vergoeding momenteel nog geregeld via een PGB (Persoon Gebonden Budget). Vanaf 2018 ontvangen wij hopelijk ook de gunning van deze gemeenten zodat wij rechtstreeks inzetbaar zijn. Voor een indicatie kunt u tevens naar het WMO-loket van uw gemeente.

3. Bij langdurige (chronische) problematiek kan er aanspraak gedaan worden op de WLZ (Wet Langdurige Zorg) voor volwassen of bij BJZ (Bureau Jeugdzorg) voor kinderen. De vergoeding van deze diensten verloopt momenteel ook nog via PGB (Persoons- Gebonden Budget).

4. Een mogelijkheid is ook dat onze dienstverlening particulier betaald kan worden.

Voor meer informatie kunt u de website van rijksoverheid raadplegen.