Visie

Regelmatig ontmoeten wij mensen en gezinnen die niet weten waar ze naar toe moeten voor de juiste hulpverlening. Mensen nemen al snel genoegen met hulpverlening, voelen zich niet begrepen of geven de moed op verbetering op met alle gevolgen van dien.

Gezinscoaching.net wil graag mensen begeleiden naar de juiste begeleidings- hulpvorm. Een vorm die past, een vorm waarbij sprake is van vertrouwen en wederzijds respect. Wij bewegen met onze klanten (lees mensen) mee. Vanuit een zorgzame, zorgvuldige, doch confronterende en respectvolle basishouding bieden wij ondersteuning. Wij hebben een krachtig, specialistisch en warm netwerk van allemaal professionele mensenmensen, medewerkers en ZZP-ers, waarmee wij samenwerken. Dat is ons basisteam. Op deze manier kan een ieder zich herstellen en ontwikkelen; op eigen wijze (maatwerk), in eigen tempo en binnen eigen netwerk en leefomgeving.

We luisteren naar onze klanten en collega’s en nemen de kritiek ter harte. Mensen mogen zelf kunnen bepalen waar de behoefte ligt. Gezinscoaching.net ondersteunt en stuurt bij waar nodig waarbij wij ons onderscheiden door werkelijk met de mensen te werken, te praten (geen vakjargon) en goed te luisteren. We werken niet BINNEN de professionele kaders, maar MET de kaders. Bij de één past intensieve, directe en confronterende benadering, bij een ander juist terughoudend en afwachtend, doch eerlijk en ondersteunend. Iedere mens is anders, iedere mens is uniek.

Gezien de toekomst zijn we groeiend, maar in een gezond tempo met de zorg voor onszelf en klanten voorop. Bij Gezinscoaching.net laten we mensen spreken, begrijpen wat bedoeld wordt en spreken dezelfde begrijpbare taal. We hebben ‘gewoon een gesprek, zonder alle toeters en bellen’ en behouden daarmee het wederzijds respect en vertrouwen. Ook wìj zijn in de eerste plaats MENS, daarna pas hulpverlener.