Missie

Gezinscoaching.net wil dat ieder mens een waardig bestaan mag leven en zich begrepen en gerespecteerd voelt. Dat hij of zij mag leven op een manier die bij hem of haar past. Gezinscoaching.net werkt met de mens en voor de mens. Wij werken samen met een netwerk van laagdrempelige mensen, collega’s en professionals. We gaan uit van de eigen kracht, van de eigen ik, van een eigen individu. Gezinscoaching.net ondersteunt daar waar de hulpvrager behoefte aan heeft.

 

Het logo

logo klein proef2

De werkwijze van Gezinscoaching.net is uit te leggen aan de hand van het logo. Het logo is afgeleid van een moeder-kind beeldje uit de wereldwinkel, waar ik veel waarde aan hecht en symboliek in herken. Ik heb het gekocht toen ons eerste kindje werd geboren. De moeder-kind relatie is zo puur, zo basic en zo in balans, dat dát voor mij exact weergeeft hoe zorgvuldig, zachtaardig, sterk, voorzichtig, geduldig en transparant wij ons als hulpverlener moeten opstellen. Tussen de hulpvrager en de hulpverlener moet een basis zijn van wederzijds respect en vertrouwen.

popalleen

Het kind is de hulpvrager. Het kind is transparant en open, mits je jezelf en je kind de goede vragen stelt en durft te stellen. Het is afhankelijk, klein, hulpbehoevend en zó kwetsbaar dat de open houding en de warme, geruststellende omarming van de moeder (de hulpverlener) al voldoende geruststelling en veiligheid biedt. Een gevoel van: “Het komt goed”, een gevoel van “warmte en vertrouwen”. Dat is het gevoel dat ik met dit logo wil uitdragen. Dat is het gevoel dat ik u met ‘Gezinscoaching.net’ wil geven.

‘net’ en het kind zijn transparant in het logo. Zij staan voor de korte, maar in elkaar overlopende, vloeiende en samenwerkende lijnen. Voor een goed ‘net’werk van professionals. Voor een veilig vang’net’ van de hulpvrager.

Het moederbeeld symboliseert het boegbeeld van solide kracht. De Al-Tijd sterke moeder, de ‘G’ van Gezinscoaching. Het moederbeeld staat voor onze begeleiding, voor Gezinscoaching. Zij biedt voldoende kracht en veiligheid voor het kind, de hulpvrager om zich te ontwikkelen tot een eigen, respectabele individu. Om zich op eigen kracht en in eigen tempo te ontwikkelen tot een Mens. Tot een persoon met een eigen karakter, een eigen persoonlijkheid, een eigen cultuur en achtergrond, een eigen IK. Een Mens met een ‘net’werk van mensen om zich heen die hij/zij zelf heeft uitgekozen. Een Mens met een eigen respectabel vang’net’ voor als het even wat minder gaat in het leven. Een Mens!

Dat is mijn doel, dat is mijn missie: Dat elk Mens een waardig bestaan mag leven en zich begrepen en gerespecteerd voelt. Dat hij of zij mag leven op een manier die bij hem of haar past. Dat ieder Mens eigen doelen mag hebben en dat ‘Gezinscoaching.net’ daarbij mag ondersteunen. Is er geen basis van vertrouwen en wederzijds respect dan heeft het hulpverleningstraject weinig kans van slagen. “Het hebben van gewoon een gesprek, zonder alle toeters en bellen…” is een basisprincipe dat bijna altijd werkt. Een gesprek van mens-tot-mens. Van daaruit kan de vertaalzin worden gemaakt naar een eventuele vorm van hulp verlenen.

 

Kim Rupert,
initiatiefnemer ‘Gezinscoaching.net’