Werkwijze

Na het eerste persoonlijke contact, komt Gezinscoaching.net geheel vrijblijvend bij u thuis voor een ontmoetingsgesprek. Tijdens dit ontmoetingsgesprek wordt gezamenlijk bekeken of en hoe Gezinscoaching.net iets voor u (en/of uw gezin) kan betekenen. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over de begeleidingsvorm en kan er een aanvraag worden gedaan voor een vergoeding van onze diensten (zie werkwijze – kosten).

Gezinscoaching.net geeft vraaggerichte, praktische en doelgerichte tips, adviseert, oefent vaardigheden en biedt ondersteuning vanuit ervarings- en opleidingsdeskundigheid op gebied van sociale, psychi(atri)sche, en/of opvoedingsproblematiek. De coaching van Gezinscoaching.net richt zich op concrete problematiek waarbij duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen coaching en behandeling. Onze coaches zijn géén professionele behandelaars, maar wèl professionele hulpverleners. Onze behandelaars zijn erkende professionals. We werken zorgvuldig en (be)handelingsgericht vanuit specifieke opleidings- en ervaringsdeskundigheid. Op basis van een beginsituatie worden concrete doelen gesteld. Deze doelen worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.  Daarnaast werken we samen met een nauw netwerk van professionals, die u en wij kunnen raadplegen voor advies en/of ondersteuning (zie werken bij – collega’s).

Alle observaties en gesprekken worden besproken en gerapporteerd in uw persoonlijke en gecertificeerde digitale cliëntendossier ‘ONS’ (voor meer informatie verwijzen wij u naar Nedap – ONS). Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie en uw persoonlijk dossier staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en zijn vertrouwelijk. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Gezinscoaching.net hecht grote waarde aan openheid en samenwerking. De hulpvrager blijft de regievoerder, de gezinscoaches ondersteunen.

De medewerkers en samenwerkende collega’s van Gezinscoaching.net werken volgens onze visie en voorwaarden. Zij werken vraaggericht en worden ingezet op hun kwaliteiten waarbij het belangrijkste is dat er een wederzijdse ‘klik’ moet zijn. Gezinscoaching.net maakt onderscheid in drie coaches:

  1. Allround coaches: zij zijn de eerstverantwoordelijke coaches en eerste aanspreekpunt voor onze cliënten
  2. Ondersteunende coaches: zij zijn ondersteunend aan onze cliënten en werken onder de verantwoordelijkheid van de allroundcoaches
  3. Specialistische coaches: zij bieden gespecialiseerde ondersteuning op verschillende leefgebieden. Denk aan bijvoorbeeld coaching met behulp van paarden, of coaching op gebied van sportiviteit